Dobrá rada nad zlato

Vyznat se v právních předpisech, systémech zabezpečení, pracovněprávních vztazích, úvěrových, nájemních a jiných smlouvách je často nad síly jednoho člověka. Pokud se navíc ocitá v krizové situaci, kdy mu stres nedovolí jasně uvažovat a nemá se na koho obrátit, řešením může být návštěva Občanské poradny. Jedná se o sociální službu, která spadá do kategorie odborného sociálního poradenství. Síť Občanských poraden je po celé republice a jsou sdružovány pod Asociací občanských poraden.
špatné zprávy
K čemu je taková služba dobrá?
Ø  v poradně pracují vyškolení občanští poradci, alias sociální pracovníci se vzděláním, které jim ukládá zákon, tedy vysokoškolsky vzdělaní, nebo absolventi vyšší odborné školy se zaměřením na sociální práci
Ø  tito odborníci mohou člověku pomoci v tíživé situaci poskytnutím odborného poradenství v nejrůznějších oblastech života, případně jej odkážou na pro něj vhodnou službu, nebo instituci
Ø  cílem je poskytnutí takové pomoci nebo rady člověku, aby netrpěl tím, že si neumí ve své situaci sám poradit
Ø  služba je poskytována anonymně, bezplatně, nestranně a nezávisle – není tedy vázána na žádnou víru, politickou stranu, není komerčně ovlivněna a podobně
Ø  nejedná se o právní poradnu, i když se zde řeší často právní záležitosti, poradci pracují pouze s výkladem právních norem a tyto pak klientům tlumočí.
 hromada otazníků
S jakými problémy je možné se na poradnu obrátit?
Ø  Poradnu může oslovit téměř kdokoliv, kdo si neví rady se svou situací
Ø  dotazy se mohou týkat sociálních dávek, sociálních služeb, sociálního pojištění, bydlení, pracovně-právních vztahů, zaměstnanosti, finančních problémů, zadluženosti, rodinných a mezilidských vztahů, zdravotnictví, ochrany spotřebitele, soudních řízení, občanskoprávních záležitostí a podobně
profesionální psycholog
Ø  pokud by se na poradnu obrátil člověk s dotazem, který nespadá do kompetence poradny, bude odkázán na příslušnou instituci.
Bližší informace a kontakty na jednotlivé poradny v rámci České republiky lze získat na internetových stránkách Asociace občanských poraden.