Výběr jazykové školy pro děti

Vzdělání

Jakou metodou se bude mé dítě učit?

Dětští psychologové doporučují výuku, při níž si dítě cizí jazyk osvojuje podle stejných principů jako mateřštinu – hrou, říkánkami a písničkami. Učební proces je rychlejší, když při výuce dochází ke stimulaci všech smyslů. „Čím více smyslů děti při výuce zapojují, tím je výuka efektivnější. Děti by se měli anglickému jazyku věnovat několikrát v týdnu – alespoň jednou týdně v jazykové škole s učitelem, doma by si pak měli procvičovat učivo pravidelně při poslechu nahrávek z CD disků, které jsou součástí výukových materiálů.

hledání na globusu
Kdo bude učit mé dítě?

Dětská duše vyžaduje citlivý přístup zkušeného pedagoga, který ví, jak s dětmi pracovat, jak je povzbuzovat, motivovat, jak dokázat, aby se těšily do každé další hodiny. Samozřejmě musí disponovat výjimečnou znalostí cizího jazyka.

školní třída
Jaké materiály bude mé dítě při výuce používat?

Kvalitní materiály jsou nezbytnou součástí každého výukového programu. Měly by obsahovat nejen tištěné podklady, jako jsou pracovní sešity, ale také autentické zvukové nahrávky v podobě CD a DVD nosičů. Pro dítě musí být maximálně atraktivní a současně by měly respektovat úroveň jeho znalostí. Stále větší uplatnění nacházejí při výuce také tablety a chytré telefony, které se používají v rámci tak zvané rozšířené reality. Přibývá také aplikací, jež lze stahovat do tabletů a telefonů. Všechny tyto technické prvky děti využívají při učení angličtiny interaktivně a plynule navazují na výuku s učitelem.

Budou s mým dítětem ve skupině i další žáci?

Individuální výuka je vhodná pro dospělé. Děti jsou od přírody soutěživé a milují kolektiv. Výuka v malé skupince je proto velkou výhodou. Dochází k žádoucí interakci, a vyučovací hodina děti baví. Ideální jsou výukové skupiny pro čtyři až osm dětí.


Jakou motivaci k učení bude mít mé dítě?

Základním pravidlem je chválit, protože pocit úspěchu motivuje každého. Dítě se nebude ostýchat, jestliže se bude učit v pozitivním prostředí plném bezpečí, jistoty a důvěry.

Hypoaktivita u dětí

Vzdělání

Je to tedy vzácnější projev chování vyskytující se u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí. Hypoaktivní děti mají slabší percepčně-motorické tempo.¨
osvícený mozek

Co se s takovými dětmi děje?

Nervový systém obsahuje dvě hladiny aktivace- podráždění a útlum
Z uvedeného vyplývá, že u hypoaktivních jedinců převládá útlum. Toto dítě není schopno diferenciovat všechny podněty a jejich příjem je překryt útlumem. Psychomotorické tempo těchto dětí je značně sníženo, jsou méně pohyblivé a nápadně pomalé.
 „Kam ho ráno postavíš, tam ho večer najdeš.“
modré brýle kluka

Dědičnost a rodinné prostředí

Velkou roli hraje také dědičnost, u které je přenos této poruchy odhadován až na 70%. Jako další příčinu bych zmínila strukturálně-funkční změny mozku, kdy mají určité morfologické odchylky.
K prohloubení těchto potíží přispívá také negativní působení rodinného prostředí. Dítě neovládá svou pozornost, protože se mu nikdo dostatečně nevěnuje. Může to být také důsledek opožděného zrání, kdy propojení důležitých oblastí mozku není dokonalé.

Práce ve škole

V mnoha případech není schopno školní úkoly zvládnout a uzavírá se do svého nitra. Ostatní děti se mu mohou také posmívat. U těchto dětí jsou pocity viny z vlastního neúspěchu běžné. Právě pomalost se velmi projevuje v myšlení a rozhodování. Ve škole často nestačí pracovnímu tempu, úlohy nedokončují a diktáty nestíhá dopisovat. Bývá pasivní a neprůbojné, také se hůře orientuje. Jeho problémy jsou často přehlíženy rodiči i učiteli, protože dítě nijak nevyrušuje ani nezlobí. V těchto případech je hypoaktivita často vykládána jako lenost nebo snížená inteligence, je to však opravdu zvláštnost nervové soustavy.
Vyučujícím se může zdát, že tyto děti pracují nepozorně. Berou to jako nedostatečnou snahu a úsilí, protože jsou přesvědčeni, že by všechny tyto školní povinnosti a úlohy mělo zvládnout.
psaní Z

Ale nebojte se!

 Pokud učitel vnímá určitou odlišnost dítěte, je snad jeho povinností, aby nějaká porucha toto dítě v jeho studiu neovlivnila.